HR_Naslovnica

Reference energetskih pregleda

Ref. br. Projekt
1 Detaljni energetski pregled u sklopu izrade energetske i investicijske studije kompleksa Valbandon u Fažani (UNDP)
2 Energetski pregled objekata Kaznionice Valtura u Puli i PU Šibensko-kninske u Šibeniku (UNDP)
3 Energetski pregled 80 domova zdravlja u Splitsko-dalmatinskoj županiji (UNDP)
4 Energetski pregled 40 vrtića i osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji (UNDP)
5 Energetski pregled sustava KBC Split – bolnica “Križine” (FZOEU)
6 Energetski pregled poslovnog objekta “DES”, Split (FZOEU)
7 Energetski pregled termoenergetskog sustava, KBC Split – bolnica "Firule" (UNDP)
8 Energetski pregled poslovnog nebodera “Jadran”, Split (UNDP)
9 Energetski pregled 67 osnovnih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji (UNDP)
10 Energetski pregled 13 javnih ustanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji (UNDP)

 

Detaljna lista referenci je dostupna na zahtjev.