HR_Naslovnica

Reference energetskih, pred-investicijskih i investicijskih studija

 • Lučin D., Prolić I., Ujdurović I., Marković S., Vidović L., Vidović R., Roki I., Dlaka M., Kalinić D., Maleš A., Merćep S., 2011., ENERGETSKA I INVESTICIJSKA STUDIJA RACIONALIZACIJE I NADOGRADNJE ENERGETSKIH SUSTAVA, Kompleks Valbandon u Fažani (UNDP), Roterm d.o.o., Split
 • Lučin D., Vidović L., Marković S., Medarac I., Jarčević I., Medarac H., Billege I., Merćep S., 2011., DETALJNA ENERGETSKO – INVESTICIJSKA STUDIJA BIOPLINSKOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA SA OSVRTOM NA MOGUĆNOST PRIMJENE SOLARNOG SUSTAVA, Kaznionica u Valturi, Pula (UNDP), Roterm d.o.o., Split
 • Lučin D., 2010., ELABORAT ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA OBJEKTA SA PRIJEDLOGOM VARIJANTI KORIŠTENJA SOLARNOG SUSTAVA, Hotel Katarina - Dugopolje, Roterm d.o.o., Split
 • Lučin D., Komerečki Z., 2010., DETALJNA INVESTICIJSKA STUDIJA VARIJANTI RAZVOJA TERMOENERGETSKOG POSTROJENJA, KBC – BOLNICA "FIRULE" (UNDP), Roterm d.o.o. u suradnji sa Ekonerg d.o.o.
 • Lučin. D., Mitrović Z., 2010., ELABORAT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SA PRIJEDLOGOM RJEŠENJA TERMOTEHNIČKOG SUSTAVA – ZATVORENI BAZEN, Grad Korčula, otok Korčula, IGH d.d. Zagreb, PJ Split
 • Lučin. D., 2007., ELABORAT MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA POSTOJEĆIH RASHLADNIH AGREGATA U FAZI IZVEDBE NOVOG RASHLADNOG POSTROJENJA, KBC ZAGREB – BOLNICA "REBRO", Roterm d.o.o. Split
 • Lučin D., Vidović R., Jankoski Z., Vidović L., 2007., STUDIJA MOGUĆNOSTI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI REVITALIZACIJOM ENERGETSKOG POSTROJENJA, KB SPLIT NA LOKACIJAMA "FIRULE" I "KRIŽINE" (Splitsko-dalmatinska županija), FESB, Split
 • Lučin D., Vidović R., 2003., IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH ENERGETSKIH PROJEKATA U JAVNIM OBJEKTIMA I USTANOVAMA ZA REALIZACIJU KROZ PROJEKTE BOT/BOOT (Splitsko-dalmatinska županija), Roterm d.o.o., Split
 • Lučin D., Fabris O., 2003., IDEJNO RJEŠENJE POLIVALENTNOG SUSTAVA KLIMATIZACIJE AMFITEATARSKOG ANEKSA SA KORIŠTENJEM OTPADNE TOPLINE KOMERCIJALNOG REKREACIJSKOG KLIZALIŠTA, FESB Split, Roterm d.o.o., Split
 • Fabris O., Hrastnik B., Vidović R., Vujčić R., 2003., KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I UNP-a ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMU PTV U APARTMANSKOM NASELJU ILLYRIAN RESORT U MILNI (otok BRAČ)
 • Lučin D., Vidović R., 2002., ELABORAT OBRAČUNA TOPLINSKE ENERGIJE, Toplana “SPINUT” Split, Roterm d.o.o., Split
 • Lučin D., Dukić P., 1999., ELABORAT TEHNIČKOG RJEŠENJA SUSTAVA KLIMATIZACIJE, GALERIJA UMJETNINA SPLIT, Roterm d.o.o., Split

 

Detaljna lista referenci je dostupna na zahtjev.