HR_Naslovnica

PočetakO nama

O nama

ROTERM d.o.o. je privatna tehnička konzultantska tvrtka sa sjedištem u Splitu, Držićeva 8.

U preko 18 godina uspješnog poslovanja ROTERM je izgradio tržišnu poziciju ekspertne tvrtke za pružanje tehničkih savjetodavnih usluga u sklopu cjelokupnog investicijskog ciklusa.

Naše usluge

Usluge koje nudi ROTERM uključuju:

 • Projektiranje u graditeljstvu (instalacije)
 • Projektiranje u industrijskom i tehnološkom sektoru
 • Izradu tehno-ekonomskih elaborata i energetskih studija
 • Energetske preglede i energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata
 • Vođenje projekata
 • Stručni nadzor
 • Tehničko savjetovanje
 • Tehničku reviziju / nostrifikaciju projektne dokumentacije

Poslovna izvrsnost

Tvrtka ROTERM je ponosni nositelj, najvišeg mogućeg, AAA certifikata bonitetne izvrsnosti izdanog od strane međunarodne grupacije BISNODE, najvećeg europskog pružatelja poslovnih i bonitetnih informacija...više

Sustavno upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša

ROTERM je također ponosni nositelj ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom) i ISO 14001:2004 (sustav upravljanja zaštitom okoliša) certifikata, izdanih od strane renomirane međunarodne institucije Det Norske Veritas - DNV...više

Iskustvo na međunarodno financiranim projektima

ROTERM i njegovi stručnjaci imaju bogato iskustvo u radu na međunarodno financiranim projektima, i kao voditelji projekata i kao partneri u sklopu međunarodnih konzorcija.

Radom na EC CARDS i IPA projektima, kao i na EBRD, IBRD i UNDP projektima, stekli smo nezamjenjivo iskustvo vezano uz EC PRAG te FIDIC YELLOW i RED BOOK ugovorne procedure.

Iz našeg iskustva na međunarodno financiranim projektima možemo istaknuti...više

Energetska učinkovitost

U domeni energetske učinkovitosti ROTERM je jedna od vodećih hrvatskih tehničkih savjetodavnih tvrtki, s bogatim iskustvom u inkorporiranju energetski učinkovitih rješenja kako u građevinskim projektima tako i u projektima u industrijskom i tehnološkom sektoru.

Zahvaljujući dokazanoj stručnosti ROTERM je bila jedna od prvih tehničkih savjetodavnih tvrtki koja je provodila energetske preglede u Hrvatskoj u sklopu UNDP Programa za gospodarenje okolišem (Environmental Governance Programme GREEN), na Projektu poticanja energetske učinkovitosti (Removing Barriers to Energy Efficiency Project).

Od 2006. godine pa do danas, pod ovim Programom / Projektom, ROTERM je proveo više od 200 energetskih pregleda i izradio pripadajuće izvještaje. U posljednjih 5 godina ROTERM je također proveo i nekoliko energetskih pregleda financiranih od strane hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

ROTERM je također jedna od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je dobila Ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda i energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata, izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH  br. reg. P-49/2010).

Iz našeg iskustva u polju energetske učinkovitosti možemo istaknuti...više

Plinske instalacije

ROTERM je jedina tvrtka na području Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita koja je, temeljem ostvarene dosadašnje suradnje, sugerirana od strane EVN Hrvatska za projektiranje plinskih instalacija. Popis sugeriranih tvrtki na području Hrvatske je dostupan na internet stranici EVN Hrvatska pod poveznicom "ovlašteni inženjeri".

Stručna ovlaštenja

Zajedno sa ovlaštenjem za izradu projektne dokumentacije i provedbu stručnog nadzora izdanim od strane Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji RH), ROTERM i njegovi stručnjaci posjeduju sljedeća specijalizirana ovlaštenja i dopuštenja:

 • Ovlaštenje za provedbu energetskih pregleda i energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata, izdano od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH (MZOPUG RH; Br. reg. P-49/2010)
 • Ovlaštenje za obavljanje poslova koordinacije zaštite na radu u fazi izrade projekata (koordinator I) i u fazi izvođenja radova (koordinator II), izdano od Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH (MRMS RH; Klasa: UP/I-133-02/11-04/296; Urbroj: 524-08-01-01/1-12-5)
 • Dopuštenje za izradu strojarske projektne dokumentacije i nadzor na zaštićenim kulturnim dobrima, izdano od strane Ministarstva kulture RH (MK RH; Br. reg. 1460)
 • Dopuštenje za izradu stručnih podloga u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH (MZOPUG RH; Klasa: UP/I-350-02/02-07/20; Urbroj: 531-08/1-02-2/BV)
 • Ovlaštenje za nostrifikaciju strojarske projektne dokumentacije, izdano od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH (MGIPU RH; Klasa: UP/I-360-02/12-03/08; Ur.broj:  531-04-1-13-3)

Ljudski kapital

ROTERM čvrsto vjeruje u važnost ljudskog kapitala pa iz tog razloga smatramo naše zaposlenike našom najvećom vrijednosti. Svaki od naših zaposlenika je stručnjak u svojoj domeni djelovanja. Četiri naša zaposlenika su ovlašteni građevinski i strojarski inženjeri, članovi "Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu", dok je jedan od zaposlenika stručnjak za projektni management, ovlašten od strane Međunarodnog udruženja za projektni management (IPMA).

ROTERM ima dobro uhodanu suradnju sa velikim brojem etabliranih tvrtki i neovisnih konzultanata. ROTERM-ovi vlastiti resursi i mreža priznatih partnera garancija su uspješne realizacije čak i najkompleksnijih multidisciplinarnih projekata.

Pod niže navedenim linkovima pronaći ćete više informacija o našim glavnim uslugama: